หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา
Download ประกาศผลโควตา ม.1 ม.4 จากโรงเรียนสาธิตDownload ประกาศผลโควตา ม.1 จากโรงเรียนอื่น ...
2019-10-07 15:27:26
คณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทน ผู้อำ ...
2019-10-07 15:27:26
บรรยากาศการสอบกลางภาค 2/2561
บรรยากาศการสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ ...
2019-10-07 15:27:26
สอบสัมภาษณ์ โควต้า ม.1 และ ม.4
        วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดส ...
2019-10-07 15:27:26
รร.สาธิตฯ ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม
        วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ...
2019-10-07 15:27:26
รร.สาธิตฯ รับการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร จากสำนักงานเขตดุสิต
        วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุส ...
2019-10-07 15:27:26
ข่าวย้อนหลัง