หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรอบรม “การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู”
         วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการสถาบันสร้ ...
2019-10-07 15:27:47
อธิการบดีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ”
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสริมสร ...
2019-10-07 15:27:47
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562เปิดเรียนวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562ระดับชั้นโครงการความเป็ ...
2019-10-07 15:27:47
ประชุมชี้แจงการเข้าฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรีียน พร้อมด้วยคณะผู้บริห ...
2019-10-07 15:27:47
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2019-10-07 15:27:47
นักเรียนสาธิตฯ ดูการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษานครปฐม ม.สวนสุนันทา
         วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2019-10-07 15:27:47
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Decision Making by Existential”
        อาจารย์พชร  วังมี  อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-10-07 15:27:47
ค่ายนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
          วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-10-07 15:27:47
ประชุมบุคลากรโรงเรียน เดือนเมษายน 2562
           วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-10-07 15:27:47
ข่าวย้อนหลัง