หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาคมผู้ปกครองและค ...
2017-12-04 16:56:01
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง
          วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โ ...
2017-11-29 18:31:57
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีราชเจ้า ปีการศึกษา 2560
        วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ ...
2017-11-24 19:49:19
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดน จากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
       สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (PASA) ได้จัดโครงการ "ปิดภาคเรียนนี้ม ...
2017-11-24 14:10:00
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
        โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ...
2017-11-24 12:07:14
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
           วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ ...
2017-11-22 16:33:04
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษ ...
2017-11-15 17:37:14
ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนสาธิตฯ สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน
ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนสาธิตฯ สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 จากคะแนนเต็ม ...
2017-11-14 15:18:12
ข่าวย้อนหลัง