หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2560ระดับชั้นภาคปกติ (GEP)ภาค ...
2017-12-20 18:19:14
ปันสุขเพื่อน้อง โรงเรียนประชาราษฎ์รังสรรค์
          ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2017-12-08 17:49:06
คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับนักรียน ม.4-ม.6 กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์
คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยา ...
2017-12-07 18:31:01
โรงเรียนสาธิตฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาคมผู้ปกครองและค ...
2017-12-04 16:56:01
ข่าวย้อนหลัง