หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งว่ายน้ำ
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ข ...
2019-07-30 15:21:14
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
           วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ...
2019-07-30 15:23:08
แนะแนวการอ่านหนังสือ เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยโดยรุ่นพี่
           ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว โดย อาจารย์จามร สิริกรรณ ...
2019-07-30 15:25:43
นายกสภามหาวิทยาลัยให้โอวาทนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 2019
         วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาว ...
2019-08-16 13:43:02
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
            วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-07-19 13:56:59
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
           วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ ...
2019-07-19 13:51:19
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม
            วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-07-19 13:43:38
หล่อเทียนจำนำพรรษา
            วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-07-19 12:58:10
มอบรางวัลแข่งขันฟุตบอลตอนเย็น
          วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายก ...
2019-07-19 12:50:29
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
            วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-07-19 12:43:38
ข่าวย้อนหลัง