หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์ผู้ร้ายกราดยิง จ.นครราชสีมา
       วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-02-13 17:49:56
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
           วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2020-02-13 17:38:55
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
           ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อ ...
2020-02-13 17:31:35
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์
            วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2020-02-13 17:28:26
อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
           วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2020-02-13 17:25:06
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
            นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 (นักเรียน ม.5 ...
2020-02-13 17:20:02
รร.สาธิต ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางว ...
2020-02-13 17:14:14
รร.สาธิต เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3
         ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-02-13 17:11:58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากประเทศฟิลิปปินส์
         วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเร ...
2020-02-13 17:07:49
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา
              วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2020-02-13 17:02:19
ข่าวย้อนหลัง