หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมบุคลากรประจำเดือน พ.ค.
            วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2020-05-19 12:07:51
ประชุมประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
           วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทย ...
2020-05-19 12:04:35
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน
          วันที่ 14 เมษายาน 2563   คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย รศ.ดร.สม ...
2020-04-17 13:42:38
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
       วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอ ...
2020-04-17 13:17:28
เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
       การเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Online เริ่มเรียน 1-30 เมษาย ...
2020-04-17 12:24:13
รร.สาธิต ประชุมพิจารณาเสนอชื่ออธิการบดี
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุม Online พิจารณาการเสนอชื่อบุคคล ...
2020-04-13 13:04:17
ประชุมบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์
30 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว จัดป ...
2020-04-13 12:20:37
รายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ นร.ปร ...
2020-03-25 15:30:11
ข่าวย้อนหลัง