หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
        วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน เข้ ...
2019-10-07 15:29:19
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (TUGSELA)
           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขั ...
2019-10-07 15:29:19
ประชุมคณะกรรมกาบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
        วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2019-10-07 15:29:19
ผู้อำนวยการมอบรางวัลแข่งขันทักษะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
               วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียน ...
2019-10-07 15:29:19
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนประเทศไทย ซีรี่ส์ที่ 2 ประจำปี 2562
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ...
2019-10-07 15:28:20
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics Competition Thailand 2019
          กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนจำนวน 3 คน คือ ด.ช. ปร ...
2019-10-07 15:28:20
ประชุมวางแผนการพัฒนาแนวทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
          วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-10-07 15:28:20
นักเรียนสาธิตเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงวัฒนธรรมไทย ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวืทยาลัยรา ...
2019-10-07 15:28:20
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และรับผลสอบกลางภาคเรียน
         วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2019-10-07 15:28:20
ข่าวย้อนหลัง