หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

World Robot Olympiad Thailand 2018
นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2018-10-17 18:08:50
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
             วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ ...
2018-10-17 18:08:42
รร.สาธิต จัดการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปี 2561
          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-10-17 18:08:34
รร.สาธิต ร่วมกับ บ.เสริมปัญญา จัดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
              ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2018-10-17 18:08:23
กำหนดการสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 (เสริมปัญญา)
ตามที่บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้จัดโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 25 ...
2018-10-17 18:08:05
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงาน Thailand Social Expo 2018
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดการแสดงในงาน “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3 ...
2018-10-17 18:07:47
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-10-17 18:07:28
นักเรียนสาธิตฯเข้ารับทุนพระราชทานช่วยเหลือ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
          ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญธิดา บุญยศ นักเรียนระดับชั้นมัธ ...
2018-08-31 19:05:39
โรงเรียนสาธิตฯรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
          วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-08-31 19:05:39
ข่าวย้อนหลัง