หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.สาธิต ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางว ...
2020-02-13 17:14:14
รร.สาธิต เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3
         ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-02-13 17:11:58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากประเทศฟิลิปปินส์
         วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเร ...
2020-02-13 17:07:49
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา
              วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2020-02-13 17:02:19
รายชื่อผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 25631. นายธนา  เสงี่ยมโคกกรวด  &nbs ...
2020-01-24 17:55:24
แนะแนวการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนการัญศึกษา จ.นนทบุรี
            เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรสชภัฏสวนส ...
2020-01-24 15:52:15
อบรมการดับเพลิงให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
             วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ...
2020-01-24 15:30:50
กิจกรรม English on The Road
             วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรม English on ...
2020-01-24 15:11:25
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
              ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธ ...
2020-01-24 15:05:37
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรม OGME School Tour #1
              วันที่ 20 มกราคม 2563  นักเรียนระดับชั้น ม.1 แ ...
2020-01-22 17:17:31
ข่าวย้อนหลัง