หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการลงทะเบียนเพื่อ Check in การใช้พื้นที่ของโรงเรียนสาธิต ในเว็บไซต์ไทยชนะ
          วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยกา ...
2020-06-15 13:41:06
ผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอน
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 facebook fanpage : echo ได้เข้าสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก ...
2020-06-15 12:59:08
ประชุมการเรียนการสอนล่วงหน้าในวันแรก
         วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.สมเกียติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ...
2020-06-15 12:16:16
สาธิตสวนสุนันทาเริ่มเรียนล่วงหน้าออนไลน์
          วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-06-15 12:03:11
ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง สมาชิกชมรม TEDClub สาธิตสวนสุนันทา ร่วมแบ่งปันรื่องราวของชีวิตนักเรียนในช่วง COVID-19
           ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง สมาชิกชมรม TEDClub สาธิตสวนสุนันทา ซ ...
2020-06-15 11:49:27
รับหนังสือเรียน ระดับ ม.1 – ม.6
            วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-05-19 12:28:17
แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
            วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำน ...
2020-05-19 12:23:52
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การจัดทำเว็บการสอนล่วงหน้า
          วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2020-05-19 13:46:41
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมหารือกระบวนการทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลังโควิด
           วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. รศ.ดร.สมเกี ...
2020-05-19 12:13:14
ข่าวย้อนหลัง