หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกสภามหาวิทยาลัย
               วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เด็กชายคุณานนต์ ลิ้ ...
2019-08-05 14:00:12
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกีฬาจัตวาสามัคคี
            วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดย อ.ระ ...
2019-08-05 13:41:43
กองบังคับการตำรวจนครบาล1 ให้ความรู้เรื่องการพนัน
         วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-08-05 13:30:02
ตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
           วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน ...
2019-08-05 13:26:53
รุ่นพี่แนะแนวการเรียนกายภาพบำบัด และการเตรียมตัวสอบ
          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทางฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว ได้เ ...
2019-08-05 13:18:39
สาธิตรวมใจถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
         วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-07-26 16:52:11
รร.สาธิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561
             วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2019-07-26 16:46:27
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-07-30 15:15:56
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
         วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงาน ...
2019-07-26 16:38:59
นักเรียนเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน
             นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เ ...
2019-07-30 15:18:19
ข่าวย้อนหลัง