หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
          วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-04-29 12:59:20
ประชุมบุคลากรโรงเรียน เดือนเมษายน 2562
           วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-04-22 15:21:09
อบรมการใช้สื่อออนไลน์ Twig ให้กับอาจารย์
         วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-04-22 15:15:13
ตารางสอบ เรียนปรับพื้นฐาน
ตารางสอบเรียนปรับพื้นฐาน  สอบวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ...
2019-04-18 15:53:29
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562
           วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-04-11 09:42:24
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาจัดโบว์ลิ่งการกุศล
       วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ร่วมกับ โ ...
2019-04-09 15:44:27
ทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์
          วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-04-09 15:39:04
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอ ...
2019-05-17 19:15:44
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
           วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั ...
2019-04-03 15:07:55
แจกผลการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
           วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-04-03 15:01:52
ข่าวย้อนหลัง