หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่นยากำจัดยุงและแมลง
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 18.15 น.ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา โดยนายปก ...
2021-04-13 13:01:03
ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมบุคลากรประจำ ...
2021-04-13 12:49:12
เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564   ...
2021-04-13 12:40:52
อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าเยี่ยม ไข้ อาจารย์ศิริพรรณ คล้ายคลึง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระด ...
2021-04-13 12:34:59
การจัดการเรียนการสอนมิติใหม่ ที่ตอบโจทย์ยุค Digital Technology
การจัดการเรียนการสอนมิติใหม่ ที่ตอบโจทย์ยุค Digital Technology  ...
2021-04-13 12:09:12
แนะแนว ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยบริษัทโกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแนะแนว ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยบริษัทโ ...
2021-04-08 16:01:36
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเลือกต ...
2021-04-08 15:56:33
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึก ...
2021-04-08 15:14:54
ข่าวย้อนหลัง