หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรในวันคล้ายวันเกิด อธิการบดี
             วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ ...
2020-03-03 12:00:52
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
              วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมผู้ปกครองและ ...
2020-03-03 10:36:00
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ ...
2020-03-03 10:32:08
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
             ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ...
2020-03-03 10:16:44
งานลีลาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
              วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธ ...
2020-03-03 10:09:18
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563
 Download ประกาศรายชื่อ-นร.ผ่านการคัดเลือก-ม.1-ม.4-ปีการศึกษา-2563-ประเภทสอบคัดเลืิอก.pdf ...
2020-03-03 12:07:04
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 35
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ ครั้ง ...
2020-03-03 09:55:45
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือ ...
2020-03-03 11:50:54
กิจกรรมอำลา พี่ ม.6
           วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการนักเรียน และฝ่า ...
2020-02-13 18:00:58
นักเรียนใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
          วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2020-02-13 17:53:45
ข่าวย้อนหลัง