หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำร่องพลิกชั้นเรียนภาษาอังกฤษ แบบเดิมให้มีความท้าทายและสนุกสนาน ด้วยเทคนิค Writing Conference
เทคนิคการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ "Writing Conference" เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ( ...
2020-10-22 15:38:01
คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  รองศาสาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บร ...
2020-10-22 15:24:25
อาจารย์พชร วังมี ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การเพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์อย่างไรให้ถูกใจกรรมการ"
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  อาจารย์พชร วังมี  อาจารย์ประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสาธ ...
2020-10-22 15:14:48
โครงการวิพากษ์งานวิจัย งบประมาณรายได้ ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการวิพากษ์งานวิจัย ...
2020-10-22 15:02:50
เปิดรับสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ปี 2564
เปิดรับสม้ครแล้ว ทางเว็บไซต์  สมัครสอบทางเว็บไซต์  http://regsd.ssru.ac.th/อ่านคู่มือการสม ...
2020-10-19 14:53:24
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563วันที่ 30 ตุลาคม  -  5 พฤศจิกายน 2563ระดับชั้นโคร ...
2020-10-21 12:38:57
กำจัดแมลงและยุง ประจำเดือนตุลาคม
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. ฝ่ายอาคารสถานที่ ดูแลการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ภายในบ ...
2020-10-22 12:40:38
ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกี ...
2020-10-22 12:36:36
คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 ต.ค.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก ...
2020-10-15 22:53:09
ข่าวย้อนหลัง