หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ
ตารางเรียน เริ่มใช้ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไประดับชั้นโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)โค ...
2020-08-14 18:02:10
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562ระดับชั้น ม.1รางวัลที่ชื่อ - สกุลโครงการระ ...
2020-08-14 17:27:41
รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1. เด็กหญิง ...
2020-08-11 18:47:47
นักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา2562
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2020-08-11 17:02:03
เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต แข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับมัธยมศึกษา
กองทัพอากาศ โดยศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และกรมกิจการพล ...
2020-08-07 10:51:19
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันตอบปัญหาแพทย์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัด ...
2020-08-05 07:33:38
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ
                วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 ...
2020-08-04 17:18:37
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนความประพฤติดี
              วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ระยอง ก้านดอก ...
2020-08-04 17:02:22
ห้องเรียนใหม่ เริ่มใช้ 29 ก.ค. 63
ตารางเรียนใหม่    http://secondary.sd.ssru.ac.th/news/view/630725aระดับชั้นที่มีการเปลี่ยน ...
2020-08-04 16:21:57
ข่าวย้อนหลัง