หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย
         วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:27:26
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TU-SET ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถา ...
2019-10-07 15:27:02
World Robot Olympiad Thailand 2018
นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2019-10-07 15:27:02
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงาน Thailand Social Expo 2018
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดการแสดงในงาน “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3 ...
2019-10-07 15:27:02
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-08-31 19:05:39
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-10-07 15:27:02
โครงการประกวดเต้นสาธิตสวนสุนันทาโคเวอร์แดนซ์ (Cover dance SD SSRU 1st contest)
ฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมโครงการประ ...
2018-08-31 19:05:39
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาสำเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม
ขอแสดงความยินดีกับ นายศณิศร ธาราประเสริฐ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารุ่นที่ 74 ...
2018-08-31 19:05:39
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แสดงละคร “วันสุนทรภู่”
       วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่ " กวีเอกของโลก กล ...
2018-06-29 13:56:10
ข่าวปัจจุบัน