หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด ในการวัดความรู้ Post test กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class)
      เมื่อเสาร์วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา จากกิจกรรมการเรียนการสอน Saturday Eng ...
2019-10-07 15:27:33
โครงการอบรมพัฒนามารยาทในการรับประทานอาหารสากล
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนามารยาทในการรับประทาน ...
2019-10-07 15:27:26
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย
         วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:27:26
การแสดงรำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี ...
2019-10-07 15:27:18
พิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีราชเจ้า
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี ...
2019-10-07 15:27:18
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 /2561
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้ ...
2019-10-07 15:27:18
ชมรม TEDClub ของโรงเรียนได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสาร A Day
ชมรม TEDClub @S.D.SSRU ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสาร a day ...
2019-10-07 15:27:18
การแข่งขันประกวดเรียงความและวาดภาพชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยและ ...
2019-10-07 15:27:18
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงนาฎศิลป์ในงาน "แก้วใจจุลจอม"
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการแสดงนาฎ ...
2019-10-07 15:27:18
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาแนะแนวรุ่นน้องเกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเรียนศิษย์เก่าโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษ ...
2019-10-07 15:27:18
ข่าวปัจจุบัน