หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Civid-19 เข็มที่ 2
            วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2021-09-15 12:26:00
รร.สาธิต รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2563
              วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนสา ...
2021-09-15 12:10:06
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการอำนว ...
2021-09-15 12:05:56
นักเรียนโครงการ GIE เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศฟินแลนด์ ระยะเวลา 1 ปี
           เช้านี้เวลา 05.00 น. นางสาวนภสร ลาภประกอบกิจ(มายด์) นักเรีย ...
2021-09-15 11:59:03
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ EDUDEE เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี
                 นางสาวกรชนก สร้อยทอง(ตอง) นักเรียนชั้น ...
2021-09-15 11:52:57
ข่าวย้อนหลัง