หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน แสดงความยินดีกับ นางสาวญาณิน ทิวงศ์วรกุล ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)​
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความยินดีกับ นางสาวญาณ ...
2023-09-14 10:46:01
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2566
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566วันที่ 25 - 29 กันยายน 2566ระดับชั้นEPGEPม.1 - ม.3ตารางสอบป ...
2023-09-01 10:35:13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านกฎหมายทั่วประเทศ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่ว ...
2023-08-22 18:31:08
นักเรียนโรงเรียนสาธิตสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปีกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นักเรียนจำนวน 6 คน เข้าสอบโครงการ การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงก ...
2023-08-22 18:19:41
เรียนภาษาอังกฤษวันเสาร์ กิจกรรมเน้นความเป็น Active Learning
วันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 2566 โครงการภาคภาษาอังกฤษดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 ...
2023-08-22 18:04:14
โรงเรียนสาธิต ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมบุคลากร เพื่อพิจ ...
2023-08-22 17:43:32
ประกวดชุด fancy recycle วันวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และฝ่ายกิจการนัก ...
2023-08-22 17:01:06
คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ต้อนรับ Dr.Enomae Toshiharu ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
วันนี้ (17 ส.ค.2566) เวลา 13.30-15.00 น. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ต้อน ...
2023-08-22 16:31:08
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์พระรา ...
2023-08-22 16:11:08
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จังหวัดพ ...
2023-08-22 15:54:58
ข่าวย้อนหลัง