หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประ ...
2022-06-15 23:26:04
เรียนเสริมภาษาอังกฤษ วันเสาร์
             วันที่ 11 มิ.ย.2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำน ...
2022-06-15 23:17:05
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมเสวนา "การอยู่รอดในมหาวิทยาลัยยุคดิจิตอล"
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแ ...
2022-06-15 22:58:00
เปิดรับสมัคร โครงการเรียนเสริม ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้จัดโครงการเรียนเสริม ประจำปีการศึกษา 2565เรียนเส ...
2022-06-14 23:55:20
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นEP GEPม.1M.1 EP.pdfM.1 - GEP.pdfม.2M.2 EP (update 17-05-65).pdfM.2 - GEP (update 17-05 ...
2022-05-18 10:43:39
ข่าวย้อนหลัง