หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2567
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567ระดับชัั้นโครงการภาคภาษาอังกฤษ (E ...
2024-07-02 16:41:21
"สวนสุนันทาพัสตราภรณ์" ประจำปี ๒๕๖๗
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ...
2024-06-25 14:45:46
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2566
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2566ลำดับชื่อ - นามสกุลโครงการชั้นเกรดเฉลี่ยสะสม1ด.ช.ชาญเด ...
2024-06-07 16:26:22
ตารางเรียนและปฏิทินเรียนเสริมตอนเย็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อเรียนเสริม - วิชาการ ม.1-update 28-05-2567.pdfประกาศรายชื่อเรียนเสริม - วิชาการ ม.2-upd ...
2024-05-28 15:59:45
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมสรุปกิจกรรม สำหรับเตรียมจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดย อาจารย์ยุทธนา รัตนสุวรรณ ...
2024-07-18 11:47:51
ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประจำเดือนกรกฎาคม
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิต ...
2024-07-18 11:32:12
ข่าวย้อนหลัง