หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียน และรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน เสริมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567ระดับชั้น ม.2  และ ม.3  ปีการศึกษา 256 ...
2024-03-31 16:21:30
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด   รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม ...
2024-03-31 15:47:00
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 25671 เมษายน 2567 - 3 พฤษภาคม 2567โครงกา ...
2024-03-31 15:45:51
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปี 2567
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทสอบคัดเล ...
2024-03-04 00:45:47
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ ...
2024-02-20 12:16:22
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566วันที่ 4-8 มีนาคม 2567ระดับชั้นGEPEPม.1  - ม.3ตารางสอบ ...
2024-02-15 22:17:23
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ...
2024-02-14 00:13:45
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567
โควตาจากโรงเรียนสาธิตโควตาจากโรงเรียนอื่น และ Pre-test SSRUผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควต ...
2024-01-26 23:02:39
ข่าวย้อนหลัง