หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู ปี 2562
      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ. ...
2019-07-17 21:56:52
คณะกรรมการนักเรียน แสดงนิทานพื้นบ้าน รำลึก วันสุนทรภู่
           “26 มิถุนายน วันสุนทรภู่” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ ...
2019-07-17 21:35:37
นักเรียน ม.3 สอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชน
       วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับ G ...
2019-07-17 21:12:57
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์
          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2019-07-17 20:51:13
วิชา English tour guide สร้าง my school map
          วิชา English tour guide นำนักเรียนชั้น ม.1/1 และ ม.1/2 ทำกิจกรรม ...
2019-07-16 21:20:13
ม.6 ทัศนศึกษา วรรณคดีสัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี
         วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรีย ...
2019-07-16 21:04:34
ม.1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ จ.ราชบุรี
        วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนระดับชั ...
2019-07-16 20:43:48
ม.4 ทัศนศึกษานอกสถานที่ “บ้านของพ่อ” จ.พระนครศรีอยุธยา
            วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต ...
2019-07-16 18:32:00
นักเรียนช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
           วันที่ 20 มิถุนายน 2562  อาจารย์อริสา สินธุ หัวหน้ากลุ ...
2019-06-28 17:00:35
นร.สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP
            วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2019-06-28 16:48:18
ข่าวย้อนหลัง