หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจการนักเรียน > โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
23 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ระดับชั้น ม. 1-3    วันที่ 23-25 กันยายน 2562

ระดับชั้น ม. 4-6   วันที่ 26-28 กันยายน 2562