หน้าหลัก > ข่าว > ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 5 เมษายน 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทัศนศึกษา เรียนปรับพื้นฐาน &n ...
2019-05-01 09:17:55
ม.3 ทัศนศึกษา วัดถ้ำกระบอกและวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ...
2018-06-20 11:21:47
ม.2 ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนร ...
2018-06-20 11:21:54
ม.1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงงานปั้นโอ่ง จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 &nb ...
2018-06-20 11:22:04
ข่าวปัจจุบัน