หน้าหลัก > ข่าว > วิชาการ
วิชาการ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ...
2019-05-01 09:27:22
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ติด 0 , ร , มผ
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีติด 0 , ร , มผ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องวิชาการและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ...
2019-05-01 09:23:13
๘๐ สวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมจัดงาน ๘๐ ปี ...
2018-11-07 14:19:28
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561ระดับชั้นโครงการควา ...
2018-10-12 16:03:47
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน  2561 ระดับชั้นภาคป ...
2018-08-31 11:12:40
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยม
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยมจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยณ ห้องประชุมพณิชยกุล และสนามหน้าอาคาร 15 ...
2018-06-01 13:57:27
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯณ สนามหน้าอาคาร 15 ...
2018-06-01 13:55:16
โครงการทัศนศึกษารักษ์ป่าชายเลน ม.4
โครงการทัศนศึกษารักษ์ป่าชายเลน ม.4จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ...
2018-06-01 13:52:06
โครงการวรรณคดีสัญจร ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการวรรณคดีสัญจร ม.6  ณ จังหวัดนครปฐม   ...
2018-06-01 13:45:14
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 256 ...
2018-05-01 19:56:34
ข่าวปัจจุบัน