หน้าหลัก > ข่าว > วิชาการ
วิชาการ

เรียนล่วงหน้า ออนนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เข้าสู่เว็บไซต์ ตารางเรียนล่วงหน้า ...
2020-05-15 13:13:55
ม.6 สอบ O-NET
...
2020-02-19 12:00:12
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2562 ม.1 - ม.5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ม.1- ม.5  ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพ้นธ์ 2563ม.6   ...
2020-02-19 12:00:48
สอบสัมภาษณ์นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจ ...
2020-02-19 12:01:01
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียน ม.6
Final Examination Schedule  2/201924-28 February 2020LevelGEPEPM.1Final2-62 GEPm1.pdfFinal2-62 ...
2020-02-19 12:01:11
สอบ O-NET ม.3
สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-01-24 17:16:35
มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563
มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563  เวลา 08 ...
2020-01-24 17:11:48
ข่าวปัจจุบัน