หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:16

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 16 - 23 กันยายน 2562


ระดับชั้น

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

ม.1

Fianl 1-62-GEP-M1.pdf

Final 1-62-EP - M1.pdf

ม.2

Fianl 1-62-GEP-M2.pdf

Final 1-62-EP - M2.pdf

ม.3

Fianl 1-62-GEP-M3.pdf

Final 1-62-EP - M3.pdf

ม.4

Fianl 1-62-GEP-M4.pdf

Final 1-62-EP - M4.pdf

ม.5

Fianl 1-62-GEP-M5.pdf

Final 1-62-EP - M5.pdf

ม.6

Fianl 1-62-GEP-M6.pdf

Final 1-62-EP - M6.pdf