หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ปี 2562
เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:16เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์  เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562  
รับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สมัครทางเว็บไซต์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc93tu3kzBtUCFY6bsli9myqhUmHVhuKw_2SzWTLBVvTp4GrQ/viewform