หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:28

กำหนดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ตารางกำหนดการให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดูกำหนดการตามแถบสีฟ้า


แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562.pdf