หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:28

ด้วยสาขาวิชามีเดียอาตส์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เรื่อง Food Waste Video Clip Contest" ขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สื่อสำหรับรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ นักผลิตสื่อ ทั้งนักเรียน และนักศึกษา ที่ให้ความสนใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสาธารณะ มีกำหนดรับสมัครพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและการส่งวิดีโอเข้าร่วมประกวดได้ที่ http://contestwar.com/contest/14313