หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'62
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'62

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:32


สมัครสอบ Pre-Test SSRU'62 คลิ๊กที่นี่

Download คู่มือการสมัครและสอบ คลิ๊กที่นี่


การเตรียมตัวมาสอบ Pre-Test

1. ตรวจสอบวันเวลาสอบ ที่เมนู ตรวจสอบการสมัคร
2. แต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในวันสอบ
3. เตรียมหลักฐานการชำระเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียน
4. มาถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนเวลาสอบ  30 นาที
5. เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ที่ประกาศหน้าเสาธง ณ สนามหน้าอาคาร 15
6. จดบันทึกลำดับที่นั่งสอบ ไว้ที่ใบชำระเงิน
7. ก่อนเวลาสอบ 30 นาที  จะให้นักเรียนเข้าแถวตามลำดับที่นั่งสอบ บริเวณสนาม เพื่อเดินไปห้องสอบพร้อมกัน
8. ไม่นำอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคำนวน smartwatch ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
9. เตรียมดินสอ หรือปากกา สำหรับคำนวณ  ทางโรงเรียนมีกระดาษคำนวณให้แล้ว
10. เมื่อสอบเสร็จ รอคะแนนสอบหน้าห้องสอบ ประมาณ 10 นาที

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  จัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562  เปิดให้รับสมัครสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ6  ซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ regsd.ssru.ac.th  ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561 - 21 ธันวาคม 2561  โดยการทดสอบความรู้ทางวิชาการนี้เป็นการจัดสอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับคะแนนสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ  มีการสอบทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสาตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม  ใช้เวลาการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง  โดยการสมัครนักเรียนสามารถเลือกรอบที่ใช้ในการสอบได้  ซึ่งจะสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561  


สมัครสอบ Pre-Test SSRU'62 คลิ๊กที่นี่

Download คู่มือการสมัครและสอบ คลิ๊กที่นี่