หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'62
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'62

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-20 10:37:23


สมัครสอบ Pre-Test SSRU'62 คลิ๊กที่นี่

Download คู่มือการสมัครและสอบ คลิ๊กที่นี่

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  จัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562  เปิดให้รับสมัครสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ6  ซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ regsd.ssru.ac.th  ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561 - 21 ธันวาคม 2561  โดยการทดสอบความรู้ทางวิชาการนี้เป็นการจัดสอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับคะแนนสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ  มีการสอบทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสาตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม  ใช้เวลาการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง  โดยการสมัครนักเรียนสามารถเลือกรอบที่ใช้ในการสอบได้  ซึ่งจะสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561  


สมัครสอบ Pre-Test SSRU'62 คลิ๊กที่นี่

Download คู่มือการสมัครและสอบ คลิ๊กที่นี่