หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > การรับนักเรียน ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
การรับนักเรียน ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-04 00:40:27

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567
http://secondary.sd.ssru.ac.th/news/view/n670304a

ลงทะเบียนสมัคร http://regsd.ssru.ac.th/


ลงทะเบียนที่ http://regsd.ssru.ac.th/


รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 (ssru.ac.th)