หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือน ตค.2561
โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือน ตค.2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-29 10:24:24

โปรแกรมซัมเมอร์สิงคโปร์ 2018 (เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา) ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 14 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมเวลา 9 วัน 8 คืน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา


ดาวน์โหลดรายละเอียด โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษาณประเทศสิงคโปร์ในเดือนตค2561.pdf