หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-19 13:45:50

กำหนดการรับหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2563

วันที่ช่วงเวลา

9.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.


13 พฤษภาคม 2563


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


14 พฤษภาคม 2563


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


15 พฤษภาคม 2563


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)  รับหนังสือเรียนทีโครงการภาคภาษาอังกฤษ ห้องเรียน 1228  อาคาร 12 ชั้น 2 


นักเรียนโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)  รับหนังสือเรียนที ห้องสมุด อาคาร 14 ชั้น 3