หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:28

กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   วันที่ 22-26 เมษายน 2562  เวลา 08.00-15.00 น.

ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา