หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน
แจ้งกำหนดการทางวิชาการ.pdf ...
2020-10-26 12:37:50
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ระดับชั้น ม.1EPGEPDownload M1-EP.pdfDownload  M1-GEP.pdfระ ...
2020-05-12 16:01:32
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนระดับชั้น / ห้องเรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาม.1/1 (EP)อาจารย์นัฐ ...
2021-01-08 09:38:57
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2563วันที่ช่วงเวลา9.00 - 12.00 น.13.00 - 16.00 ...
2020-05-19 13:45:50
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ม.1- ม.5  ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพ้นธ์ 2563ม.6   ...
2020-02-06 16:32:32
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2562ระดับชั้นGEPEPม.1GEP-M1-M ...
2019-12-06 12:35:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา ปี 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประ ...
2019-12-02 17:23:35
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562
ดาวน์โหลด ปฏิทินวิชาการ-2-2562.pdf ...
2019-11-11 14:00:16
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 GEPEPม.1GEP M1 - 2 ...
2019-11-11 14:00:16
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่ 16 - 23 กันยายน 2562ระดับชั้นโครงการความเป็นเ ...
2019-11-11 14:00:16
ประกาศย้อนหลัง