หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจทุนต่างประเทศ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจทุนต่างประเทศ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-17 23:40:08

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเข้าพบ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการทุนศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อวางแผนในการสมัครสอบชิงทุนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6