หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 16:16:59

         วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  แสดงความยินดีแก่นักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และร่วมถ่ายภาพกับกรรมการนักเรียนปี 2561 ที่ช่วยจัดการสนับสนุนงานต่างๆในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ รวมทั้งฝึกซ้อมกองเชียร์ และขบวนพาเหรด