หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิตฯ รับการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร จากสำนักงานเขตดุสิต
รร.สาธิตฯ รับการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร จากสำนักงานเขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-18 16:07:59

        วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร ณ ครัวอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร สภาพแวดล้อม ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารที่ให้นักเรียนได้รับประทานมีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย และปลอดภัย