หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา โดย พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมฯ มอบดอกไม้และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา โดย พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมฯ มอบดอกไม้และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 09:57:52

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา โดย พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมฯ มอบดอกไม้และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2567