หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > เปิดรับสมัครสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี (สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์,แคนาดา) EDUDEE
เปิดรับสมัครสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี (สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์,แคนาดา) EDUDEE

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-03 22:23:39

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กับมูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้น ม.3- ม.5 ที่มีความสนใจสมัครสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี (สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์,แคนาดา) 

สามารถกรอกใบสมัครสอบได้ที่

 https://edudee.co.th/high-school-exchange/

** ค่าธรรมเนียมการสอบฟรี เฉพาะรอบสอบที่โรงเรียนในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ (ปกติค่าสมัคร 250 บาท) 

สอบเวลา 15.30 - 17.00 น. ที่ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14 ชั้น 4

Download