หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-18 22:32:48

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม