หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 18:07:41

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งด้านการบริหาร และด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยมีรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำเสนอด้านการบริหารและการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต