หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อกับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนการัญศึกษา อ.เมือง จ.นนทบุรี
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อกับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนการัญศึกษา อ.เมือง จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 14:24:44

วันพุธที่ 15 ก.พ. 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ ไปทำกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อกับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนการัญศึกษา อ.เมือง จ.นนทบุรี ทั้งนี้ในการแนะแนวนั้น มีทั้งการแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และการตอบข้อซักถามจากนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ จากพี่ๆนักเรียนสาธิตฯ อีกด้วย