หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร อุดมเสถียร (น้องกร) นักเรียนชั้น ม.2/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ(English Program) ที่ได้รับรางวัล Bronze Medal วิชาภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช) รอบสุดยอดอัจริยภาพระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร อุดมเสถียร (น้องกร) นักเรียนชั้น ม.2/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ(English Program) ที่ได้รับรางวัล Bronze Medal วิชาภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช) รอบสุดยอดอัจริยภาพระดับประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 11:27:19ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร อุดมเสถียร (น้องกร) นักเรียนชั้น ม.2/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ(English Program) 

ที่ได้รับรางวัล Bronze Medal วิชาภาษาอังกฤษ

ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช) รอบสุดยอดอัจริยภาพระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช)