หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-15 17:23:24

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิต มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5