หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 18:31:34

               วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา