หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > น.ส.ภาวรรณ อุดมศรีสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ สหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius ระยะเวลา 1 ปี
น.ส.ภาวรรณ อุดมศรีสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ สหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius ระยะเวลา 1 ปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 17:45:41

             ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภาวรรณ อุดมศรีสำราญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ สหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius ระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ 2565 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ