หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายเมทัต วิมุตตินันท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับตำแหน่ง "รองชนะเลิศ" กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นายเมทัต วิมุตตินันท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับตำแหน่ง "รองชนะเลิศ" กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 17:07:48

                  ขอแสดงความยินดี นายเมทัต วิมุตตินันท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ชนิดกีฬา เทควันโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  ได้รับตำแหน่ง "รองชนะเลิศ"  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความขื่นชมและยินดีกับนักเรียน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้ง