หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 23:26:04

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15