หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ชมรมว่ายน้ำสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการแข่งขันว่ายน้ำรายการ NS Swimming Championships 2022 ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ชมรมว่ายน้ำสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการแข่งขันว่ายน้ำรายการ NS Swimming Championships 2022 ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-14 23:22:56

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ ชมรมว่ายน้ำสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการแข่งขันว่ายน้ำรายการ NS Swimming Championships 2022 ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน-ดอนเมือง) กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

ผลงานรายบุคคล

1. นายเตชินท์ ณ ระนอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 รุ่นทั่วไปชาย อายุ 15 ปี

            ได้รับ ถ้วยรางวัลนักกีฬาบุคคลยอดเยี่ยม อันดับ 4 รุ่นทั่วไป ชาย    คว้า  2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

 รายละเอียดดังนี

          ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทองแดง

          ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทองแดง

          ท่ากบ 50 เมตร เหรียญทองแดง

          ท่ากบ 25 เมตร เหรียญเงิน

          ท่ากรรเชียง 25 เมตร เหรียญเงิน

          ท่าผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญทอง

          ผลัดฟรีสไตล์ 2 * 25 เมตร เหรียญทอง

2. ด.ญ.พิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 รุ่น 14 ปี หญิง  ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาบุคคลยอดเยี่ยม อันดับ 4 รุ่นอายุ 14 ปี หญิง

      คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง

รายละเอียดดังนี

           ท่ากบ 50 เมตร เหรียญทองแดง

           ท่ากบ 25 เมตร เหรียญทองแดง

           ผลัดฟรีสไตล์ 2 * 25 เมตร เหรียญทอง  

3. ด.ญ.ต้นน้้า ประทุมศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 รุ่น 14 ปี หญิง ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาบุคคลยอดเยี่ยม อันดับ 5 รุ่นอายุ 14 ปี หญิง

        คว้า  1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

รายละเอียดดังนี

            ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทองแดง

             ท่าผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญทองแดง

             ผลัดฟรีสไตล์ 2 * 25 เมตร เหรียญเงิน

             ผลงานชมรมว่ายน้ำสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

             ถ้วยคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 6

ครูผู้ฝึกสอน

1. นายชนานันทน์ มีนะนันทน์