หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดสถานที่เตรียมการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
จัดสถานที่เตรียมการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-14 16:47:03

                   ภาพบรรยากาศการจัดสถานที่เพื่อเตรียมการจัดสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2565  และ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการจัดสอบภายใน วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวจะไม่มีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย  กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางและมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ 45 นาที