หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร รร. เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่3 (booster dose)
บุคลากร รร. เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่3 (booster dose)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-12 16:19:41

                    วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 Pfizer  (booster dose) ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี