หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-13 14:20:30

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น.   อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และ อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมการประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นสมัครโควต้า ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ ม.1 - ม.6 

 ที่จะดูแลนักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้จากโรงเรียนสาธิต ก้าวออกไปในสังคมเป็นพลเมืองโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เมื่อได้เรียนที่โรงเรียนสาธิต 

Download