หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดโครงการแนะแนวออนไลน์ การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ (สัตวแพทย์) โดยนางสาวเบญญา ฉัตรแก้วชัย ศิษย์เก่ารุ่น SD 76
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดโครงการแนะแนวออนไลน์ การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ (สัตวแพทย์) โดยนางสาวเบญญา ฉัตรแก้วชัย ศิษย์เก่ารุ่น SD 76

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 14:26:32

         วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร. ภาวิณี รัตนคอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดโครงการแนะแนวออนไลน์ การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ (สัตวแพทย์) โดยนางสาวเบญญา ฉัตรแก้วชัย ศิษย์เก่ารุ่น SD 76 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายคณิต-วิทย์