หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนมอบของปีใหม่ให้กองนโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนมอบของปีใหม่ให้กองนโยบายและแผน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-14 13:57:39

วันนี้ 24 ธันวาคม 2563 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดย ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ เป็นตัวแทนมอบของปีใหม่ให้กองนโยบายและแผน