หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
คณะผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 15:34:36

                คณะผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา