หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:43:05

              วันนี้ (4 พ.ย. 63) คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download