หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-15 22:44:34

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน