หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งยกเลิกการเรียนวันเสาร์ และให้เรียนวันอื่นแทน
แจ้งยกเลิกการเรียนวันเสาร์ และให้เรียนวันอื่นแทน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:28:02

ระดับชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงวันมาเรียน และ ห้องเรียน
เริ่มใช้ 29 กรกฎาคม 2563

* หมายเหตุ  ระดับชั้นอื่นๆที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต้น จะมาเรียนตามวันเรียนเดิม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนใหม่ ให้ตรวจสอบตารางเรียนใหม่ และห้องเรียนใหม่ทุกระดับชั้น

ดูตารางเรียนใหม่ได้ที่  http://secondary.sd.ssru.ac.th/news/view/630725a

ห้องเรียนใหม่ http://secondary.sd.ssru.ac.th/news/view/630725c