หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 12:18:22

ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


ระดับชั้น


โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (ภาคปกติ)


โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)


ม.1

ม.1-GEP.pdf

M.1-EP.pdf

ม.2

ม.2-GEP.pdf

M.2-EP.pdf

ม.3

ม.3-GEP.pdf

M.3-EP.pdf

ม.4

ม.4-GEP.pdf

M.4-EP.pdf
(update 31/07/63)
ม.5

ม.5-GEP.pdf

M.5-EP.pdf

ม.6

ม.6-GEP.pdf

M.6-EP.pdf


ห้องเรียนใหม่  http://secondary.sd.ssru.ac.th/news/view/630725c
แจ้งยกเลิกการเรียนวันเสาร์ มาเรียนวันอื่นแทน  
http://secondary.sd.ssru.ac.th/news/view/630725c

Download