หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-20 16:00:22

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อส่งมอบความสุข ขอบคุณในความร่วมมือการประสานงาน และเพือเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับปี ๒๕๖๒ ต่อไป