หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง”รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย” ดำรงตำแหน่งนายกสภาสวนสุนันทา
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รอง ...
2020-08-04 13:26:41
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ด้วยความห่วงใยบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องก ...
2020-08-04 13:26:41
ประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
        ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.20 น. โรงเรียนสาธิตฯ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ ...
2020-08-04 13:26:41
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินภายใน
        วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรม ...
2020-08-04 13:26:41
การรับประทานอาหารว่าง
นักเรียนได้รับประทานอาหารว่าง ในวันที่มาเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ช่วงเวลา 14.20 น. และ ม.ปลาย เวลา 15.1 ...
2020-08-04 13:26:41
การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
        การรับประทานอาหารโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-08-04 13:26:41
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิต
         วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครอ ...
2020-08-04 13:26:41
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
        วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดภา ...
2020-08-04 13:26:41
ข่าวย้อนหลัง