หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Kiwi Buddy Programme 2020 in New Zealand
Download Kiwi Buddy Programme 2020.pdf ...
2019-11-18 11:44:25
ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง ได้เป็น1ในสปีกเกอร์ ของเวที TEDxYouth@Bangkok 2019
         วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง หรือน ...
2019-11-18 08:06:17
นักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
          วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-11-14 17:58:16
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ...
2019-11-14 17:36:32
ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน
       วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปร ...
2019-11-14 17:21:37
อบรมเสริมทักษะศิลป์ โดยอาจารย์และพี่นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           ข่าวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขออนุญ ...
2019-10-28 11:23:11
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดวงดนตรี Yamaha Thailand music festival
           ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ก้องภพ โท้เพชร์ นักเรียนชั้น ม.1/1 ...
2019-10-28 13:11:08
ข่าวย้อนหลัง