หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ม.1และ ม.4 ปี 2564 ประเภทโควตา รร.สาธิต ...
2021-01-19 09:55:36
ประชุมบุคลากร
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ...
2021-01-14 19:49:47
กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ การบริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 10.00 น.  กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ การบริการนักเรียนโร ...
2021-01-14 14:57:13
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนภัทร จำรัสฉาย น้องโมเดล ได้รับเหรียญทองการประกวดร้องเพลงสากลรายการ Hong Kong Youth performing artist 2021
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนภัทร จำรัสฉาย น้องโมเดล นักเรียนชั้น ม.2/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษที่ได้รับเหร ...
2021-01-14 14:40:32
บุคลากร โรงเรียนสาธิต ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 8 มกราคม 2564  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสา ...
2021-01-14 14:36:40
บุคลากรโรงเรียนสาธิต มอบของขวัญปีใหม่ แด่ รองศาสาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักรา ...
2021-01-14 14:30:25
โรงเรียนสาธิตปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
2021-01-14 14:26:37
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.   รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  เป็นประ ...
2021-01-14 14:21:22
ข่าวย้อนหลัง