หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ นร.ปร ...
2020-03-25 15:30:11
ขอแสดงความยินดีกับน้องน้ำว้าได้รับรางวัลพุทธธิดา สาขาลูกกตัญญู
        ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แสนสุข ม.1/4 น้ำว้า  ได้รับรางวัล ในฐานะเป็นเด็กมีค ...
2020-03-09 10:34:10
ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ช.เศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ ม.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพ
              เด็กชายเศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ นักเรียนชั้นม.3/3 ได ...
2020-03-05 11:43:22
ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณโรงเรียน
         วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโด ...
2020-03-03 12:11:27
ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม
            วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2020-03-03 11:33:08
คัดกรองนักเรียนที่มีไข้ช่วงสอบ
           ด้วยความห่วงใย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 และคั ...
2020-03-03 10:59:04
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป ...
2020-03-03 10:55:36
สอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
           วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2020-03-03 10:48:05
ข่าวย้อนหลัง