หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564วันที่ 19 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564ระดับชั้นGEPEPม.1ตารางเรียนปร ...
2021-04-17 12:34:18
การจัดการเรียนปรับพื้นฐาน และการเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด  รายชื่อนักเรียน กลุ่มการเรียน ม.1 .pdfรายชื่อนักเรียน กลุ่มการเรียน ม.4.pdfรายชื่อแย ...
2021-04-17 12:33:48
ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ ...
2021-04-13 20:14:39
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา  ประเภทสอบคัดเลือก ปีกา ...
2021-04-08 15:31:05
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2563 ระดับชั้น ม.1 - ม.5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ระดับชั้น ม.1 - ม.5วันที่ 5 - 9 เมษายน 2564ระดับชั้นโครงการ ...
2021-03-20 13:39:22
ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564หมายเลข 1      นางสาวปิยารัตน์ &n ...
2021-03-17 10:02:44
นักเรียนมัธยมก็สามารถทำ chatbot เป็นของตัวเองได้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล การติดต่อสื่อสารเป็นไปในรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันการส ...
2021-03-10 13:11:48
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการคิดวิเคราะห์
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ผู้เรียนในยุคด ...
2021-03-12 07:43:36
ข่าวย้อนหลัง