หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตารางสอบ TU-SET ม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ TU-SET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English P ...
2023-03-16 19:05:17
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบปลายภาคเรียนที่ ...
2023-03-16 19:04:21
Chinese Summer Camp 2023
กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เกรียงไกร และปลอดภัยกับ Chinese Summer Camp 2023 เพื่อเราจอมยุทธ์ศิลป์จี ...
2023-03-16 18:56:39
การแสดงบทพระราชนิพนธ์ละครพูดในรัชกาลที่ 6 เรื่อง "มัทนะพาธา"
กิจกรรม Active learning แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ผ่านการแสดงบทพระราชนิพนธ์ละครพูดในรัชกาลที่ 6 เรื่อง??? ...
2023-03-16 18:52:21
นักเรียนในโครงการ กสพท. รุ่นที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน หัวหน้ากลุ่มโครงการนักเรียน กสพท. คณะแพทย์ศ ...
2023-03-16 18:41:43
ทดสอบ Post-Test โครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโครงการภาคภาษาอังกฤษ จัดทดสอบ Posttest โครงการเรียนเสริมพิเศษวันเ ...
2023-03-16 18:33:52
สอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital testing
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสนามสอบการทดสอบทางกา ...
2023-03-16 18:25:44
กรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม อำลาพี่ ม.6
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการนักเรียนปี 2565 จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ ม.6  และน้ ...
2023-03-16 18:19:53
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ...
2023-03-16 18:07:41
ข่าวย้อนหลัง